Posts Tagged ‘македонци’

Regards to the Macedonians all around the world

November 18, 2007

Listen to beautiful Macedonian music

Вакви песни и ваков мелос нема никаде во светот, ова е наше богатство!

Да живее Македонија и Македонците!

YOUTUBE Playlist | YOUTUBE плејлиста